Infoisinfo Stilbok

Följande KOMMENTARER adresserade till företag är inte tillåtna och kommer att tas bort:

  1. Kommentarer med upprepad information, eller för förfrågan om att ändra ett företags information.(Besök Vanliga frågor för att lära dig hur man ändrar informationen)
  2. Kommentarer som ber om information om ett företag eller kontaktförfrågan. (Besök Vanliga frågor för att lära dig hur man ändrar informationen)

Annan data som inte är tillåten kommer att tas bort om den publiceras i REGISTRERING, ÄNDRINGAR OCH KOMMENTARER:

  1. Ärekränkande, inexakt, felaktig, kränkande, förtalande, obscent, vanvördig, stötande, förolämpande, underförstått eller uttryckligen sexuellt, hotande, trakasserande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande av olika anledningar, som kränker moral, den allmänna ordningen, de grundläggande rättigheterna, de offentliga friheterna, äran, integriteten eller bilden av tredjeparter och, i allmänhet, nuvarande förordningarna och/eller som är olagliga eller bryter mot tredjeparters rättigheter.
  2. Data med innehåll för vuxna, som pornografi eller tjänster relaterade till sex eller droger.
  3. Sändare av skräppost, SPAM, meddelande med kommersiella ändamål, eller missledande, felaktigt, oönskat massutskick eller meddelanden som förespråkar illegala verksamheter eller oförskämt, hotfullt, obscent, ärekränkande eller förtalande beteende.
  4. Data som lämnar praktisk information om illegala verksamheter.
  5. Data som involverar kommersiell verksamhet eller reklamverksamhet, även när det inte finns några monetära vederlag.
  6. Data som innehåller tredjeparters privata information som kräver samtycke av den som äger rättigheterna.
  7. All information som anges av användaren genom tjänsterna som inte är sanningsenlig.